Circulaire economie

Het kringetje rond

Met de teelt van graan wordt ook stro geproduceerd. In de paardenhouderij wordt dit stro gebruikt om de stallen schoon te houden en de mest van de paarden op te vangen. De paardenmest wordt door de coöperatie CNC opgehaald en er wordt met champignonmycelium doorgroeide champignoncompost van gemaakt. De doorgroeide compost wordt door CNC bij champignontelers afgeleverd, wij telen hierop de champignons. Van 1000 kg doorgroeide compost (voor 95% paardenmest) maken wij 400 kg champignons. Na de teelt worden de cellen leeg gehaald en de champost ( wat er overblijft na de teelt) wordt weer naar de akkerbouwer en fruittelers terug gebracht en in de grond gebracht als mest stof en als grond structuur verbeteraar. De akkerbouwer teelt graan….. De champignon is een schimmel. Schimmels zijn opruimers in de natuur, ze spelen een belangrijke ecologische rol als afbrekers van plantaardig materiaal. Wij maken dus door de teelt van champignons super voedsel uit reststoffen, al meer dan 50 jaar.

Lees meer Lees minder

Duurzaam

Nederland staat aan de wereld top op het gebied van voeding. In een tijd dat de groei van de wereld bevolking het belang van de sector alleen maar groter maakt. In 2050 wonen er 9 miljard mensen op aarde, ze zullen allemaal gevoed moeten worden en de Nederlandse agrifood sector kan hier veel aan bijdragen. Nederland loopt voorop wat betreft kennis en technologie, zoals tuinbouw in kassen en onze zuivelsector maar ook de champignonteelt. Vanuit de hele wereld is er veel belangstelling en men wil onze kennis en technologie leren om dan in eigen land sneller stappen vooruit te maken. Andere landen vragen om het Nederlandse model van voedsel produceren. Hoogproductief en efficiënt voedsel produceren gaat gepaard met het minste gebruik van grond en grondstoffen en met de minste uitstoot. Op deze wijze voedsel produceren is dus het meest duurzaam wat betreft voedsel en milieu. Mens natuur en milieu hebben het Nederlandse model nodig.

Lees meer Lees minder

Koude warmte opslag

Wij zijn in 1997 begonnen met koude warmte opslag in de bodem. Inmiddels hebben wij dit systeem bij de groei van ons bedrijf steeds uitgebreid en slimmer gemaakt. Op dit moment hebben wij 3 koude en 3 warme bronnen. We gebruiken in de zomer het grondwater om ons teeltproces, zeg maar de cel lucht, te koelen, het water wordt dan terug gepompt in de warme bron. In de winter gebruiken we het opgewarmde water uit de warme bron weer om de cellen te verwarmen. Het water wordt dan weer afgekoeld en in de koude bron terug gepompt. Het totale systeem is een gesloten systeem en volledig in balans het water in de grond wordt dus net zo veel opgewarmd als daarna weer afgekoeld. Het systeem werkt nu in combinatie met 3 warmte pompen en een koeltoren. De warmte pompen draaien continu waarbij steeds zowel de warme als de koude kant van de machine wordt gebruikt. In de champignonteelt is het zo dat je het hele jaar door, vanwege de verschillende fases van de teelt, steeds tegelijkertijd behoefte hebt aan verwarming en koeling. Mede door dit slimme systeem is ons bedrijf zeer energie efficiënt.

Lees meer Lees minder

Natuur

Tijdens de groei van ons bedrijf is er verstening op getreden, dat kon niet anders. Om een balans te houden hebben wij tijdens het uitbreiden van ons bedrijf een natuurgebied aangelegd. Door die aanleg is ook de ecologische hoofdstructuur ter hoogte van de Biesthoekseloop gerealiseerd. We hebben het ontwerp en de aanleg van het gebiedje gedaan in samenspraak met stichting Brabants landschap, Waterschap Aa en Maas, de gemeente Boekel en Uden en de provincie Noord Brabant. Er ligt nu ter grootte van ongeveer 5 hectare een mooi ruig landschap zonder omheining, met bos, houtwallen, poelen, sloot en ruig terrein.

Lees meer Lees minder

Samenwerken

In alles zijn wij, van Asseldonk champignons, maar een klein onderdeel van een geheel. Een hele mooie vorm van samenwerken is de coöperatie. Wij zijn lid van coöperatie CNC, die zorgt voor de basis voor onze teelt, namelijk de doorgroeide compost. Als lid van een coöperatie onderneem je samen en ben je ook samen eigenaar van de coöperatie en de bedrijven die daar bij horen, je deelt kennis en risico’s Met alle bedrijven waar wij zaken mee doen proberen wij steeds samen, slimmer, beter, efficiënter, tegen lagere kosten, met betere kwaliteit, veiliger en milieu vriendelijker te worden. Met partner bedrijven hebben wij, vaak in coproductie, samen diverse innovaties gerealiseerd; bijvoorbeeld, sorteer machines, afsnijmachines, scherm voor lucht beweging, knuppel machine, betere doekenpoetser beter schaarliften et cetera. Ook een belangrijk onderdeel van samenwerken gebeurt doordat wij onderdeel zijn van en gebruik maken van het hele agrifood complex Nederland. Wij maken gebruik van aanwezige algemene kennis, onderwijs, technologie, reststromen van andere agrariërs et cetera, zonder dit geheel waren wij veel minder succesvol. Met onze klanten proberen wij steeds te kijken wat zij precies nodig hebben en wat zij belangrijk vinden en hoe wij daar zo goed mogelijk aan kunnen voldoen. Wij zijn gevestigd in gemeente Boekel en de provincie Noord Brabant en in het gebied van waterschap Aa en Maas. Al deze overheden hebben wij van tijd tot tijd nodig om zaken te regelen. Met al deze instanties overleggen wij altijd op een open en toekomstgerichte wijze om te komen tot goede plannen die dan breed gedragen worden en ruim voldoen aan ieders doelstellingen. Onze hardwerkende en betrokken medewerkers komen uit Boekel of directe omgeving, Van Asseldonk Champignons geeft met deze werkgelegenheid een gezonde, bescheidde, bijdrage aan de lokale economie en gemeenschap. Met sponsoring van de jeugd van voetbalclub Boekel Sport en sponsoring van het belangrijkste culturele evenement in ons dorp Boecult dragen wij ook maatschappelijk bij aan onze gezonde lokale gemeenschap.

 

Lees meer Lees minder